For english, please read below

Beste gebruiker,

Vanwege de aanhoudende onzekere marktomstandigheden rondom crypto en door liquiditeits uitdagingen intern hebben wij de afgelopen periode het gros van ons personeel moeten laten gaan. Met een select aantal personen en een minimaal budget hebben wij geprobeerd om Tradebits zo goed mogelijk te opereren en winstgevend te krijgen. Dit is een grotere uitdaging gebleken dan verwacht.

De Tradebits Exchange mist de nodige activiteit om daadwerkelijk te kunnen concurreren met de vele spelers op de markt. Wij hebben dan ook de zware keus moeten maken om te stoppen met de Tradebits Exchange en deze offline te halen. Dit om ons volledig te kunnen focussen op de operatie van GetMIO. Momenteel is GetMIO, de broker, operationeel en werken wij er hard aan om deze winstgevend te krijgen. Wij werken hard aan een structurele oplossing en zullen jullie zodra er meer bekend is op de hoogte stellen.

Om eventueel tegoed van uw exchange account af te halen kunt u mailen naar support@tradebits.nl.

Het Tradebits team

Dear user,

Due to the long-lasting unpredictability of the market developments around crypto and due to internal liquidity challenges we were obliged to let go the majority of our team in the past period. With the few resources left and a small budget, we have tried to operate Tradebits with our best efforts. This turned out to be a bigger challenge than expected.

The Tradebits Exchange lacks the necessary activity to compete with the large volume of players in the market. We had to make the tough decision to stop operating the Tradebits Exchange and put it offline. This will help to put all of our focus on operating GetMIO. GetMIO, our broker, is operational and we will put our best efforts into making this profitable. We are working hard towards a structural solution and will inform you as soon as there is news.

To withdraw any balance left on your exchange account please send an email to support@tradebits.nl.

The Tradebits team